Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Hvilke rettigheter har vegeier?

Advokatfirmaet Harris har mange saker på Vestlandet som gjelder utvidelser av eksisterende vei, og hvor det er aktuelt å inngå avtaler med grunneierne.

Vi får ofte spørsmål fra grunneiere om hvilke rettigheter eier av en tilstøtende offentlig vei har skaffet seg, og hvilke tiltak som kan gjennomføres på veien før det er nødvendig med en egen avtale med grunneier av den tilstøtende eiendommen.

Vi vil her gi noen oppsummerende svar på noen av de spørsmål vi får.

Les artikkel

Fradrag i inntekt for investeringer i oppstartselskaper

Med virkning fra 1. juli i år kan du få fradrag i inntekten dersom du tegner deg for i aksjer i oppstartselskaper. Fradrag innrømmes på investeringer fra minimum kr 30 000 til maksimalt kr 500 000 årlig. Det er en rekke vilkår knyttet til ordningen. Selskapet som det investeres i må blant annet være yngre enn seks år. Som investor er hovedlinjene at du må eie aksjene i en treårsperiode. I denne perioden kan du heller ikke motta utbetaling (utbytte m.m.) eller ta ansettelse i selskapet.

Oppfyller du vilkårene og investerer kr 500 000, får du redusert skatten med kr 120 000. Fradraget på kr 500 000 skal heller ikke avkortes i inngangsverdien ved senere realisasjon av aksjene. Det er riktignok knyttet en rekke vilkår til ordningen, men den må likevel anses svært gunstig. Ordningen kan også være et alternativ til den nye ordningen om aksjesparekonto (gjelder bare noterte aksjer).

Les artikkel
Loading...