Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Til oversikt

Marleen Johansen
Marleen Tengs Johansen
Advokatfullmektig med bevilling
55 60 27 42
928 46 765
Kompetanseområder
Erfaring
2015 -
Advokatfullmektig med bevilling, Advokatfirmaet Harris DA
2013 - 2015
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Harris DA
2013
Trainee, Advokatfirmaet Harris DA
Utdanning
2015
Advokatbevilling
2008 - 2013
Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen. Selskapsrett og skatterett som valgfag. Masteroppgave: «Kommunenes ulovlighetsoppfølgning etter plan- og bygningsloven i et rettssikkerhetsperspektiv»
2007 - 2008
Årsstudium Engelsk, Universitet i Bergen