Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Transaksjoner

Harris har en sterk transaksjonsgruppe bestående av høyt kvalifiserte advokater. Vi bistår med generell rådgivning, forberedelse og planlegging, forhandling, avtale- og dokumentutforming, due diligence, samt gjennomføring, oppgjør og implementering ved alle typer transaksjoner, for eksempel:

Kontaktpersoner

  • Eiendomsselskaper, næringseiendom og utviklings- og boligeiendommer
  • Næringsmegling og oppgjør
  • Kjøp og salg virksomheter/selskaper innenfor ulike bransjer, f.eks. industri- og produksjonsbedrifter, entreprenørbedrifter, kunnskapsbedrifter, butikk- og handelsbedrifter, samt havbruk.
  • Omorganisering og restrukturering av virksomheter
  • Fisjoner, fusjoner og oppkjøp
  • Leie av næringseiendom
  • Egenkapitaltransaksjoner (emisjoner, kapitalforhøyelser, kapitalnedsettelser, m.m.)
  • Andre samarbeidsformer som «joint venture», aksjonæravtaler, indre selskap m.m.
  • Finansiering

Vi bistår alt fra privatpersoner, små- og mellomstore bedrifter, til større selskaper og konsern. Vi bistår med transaksjoner i alle størrelser, fra de mindre og enkle til de større og mer komplekse.
Harris’ advokater har den juridiske og kommersielle forståelse som er nødvendig for å sikre en vellykket transaksjon.

Dersom du planlegger kjøp eller salg av fast eiendom eller virksomhet, ønsker å gjennomføre en omorganisering, sammenslåing, eller kapitalisering av et selskap/virksomhet, er det sentralt å engasjere rådgivere på et så tidlig tidspunkt som mulig. Harris er beredt til å bistå med din transaksjon.

Aksjeloven moderniseres og forenkles

Lovforslag kan gi bedre muligheter for finansiering ved kjøp av eiendomsselskaper