Aksjeloven moderniseres og forenkles

Den 16. juli 2017 vedtok Stortinget flere endringer i aksjelovgivningen. De fleste endringene trer i kraft 1. juli 2017, mens enkelte endringer trer i kraft senere. Endringene forenkler og moderniserer dagens aksjelovgivning, og vil ifølge departementet representere en besparelse for næringslivet på mellom 1,35 og 2,25 milliarder kroner.

Flere av forslagene som vi vurderer at ville gitt størst besparelse og bidratt til økt verdiskapning, er utsatt for ytterligere utredning, se under. Vi mener det er på høy tid at flere av disse endringene fremmes til behandling i Stortinget og oppfordrer departementet til å få fortgang i utredningsarbeidet.