Advokat (H) Einar Drægebø – ny partner i Harris

1. juni 2018

Det er en glede å meddele at Einar Drægebø er ny partner i Advokatfirmaet Harris fra 1. juni 2018.

 

Drægebø vil tre inn i teamet som jobber med arbeidsrett og granskninger

Einar Drægebø har bred erfaring innenfor arbeidsretten, blant annet med rådgivning og forhandlinger for fagforeninger og for arbeidsgiver med hensyn til styringsrett, tariffavtaler og forebygging av rettslige konflikter. Han har arbeidet med utarbeidelse av arbeidskontrakter og sluttavtaler, samt bistått i mekling og forhandlinger.

Drægebø har vært rådgiver ved virksomhetsoverdragelser og omstrukturering av virksomhet,  samt ved nedbemanning og innleie av utenlandsk arbeidskraft.

Han har prosedert i oppsigelses- og avskjedssaker for arbeidsgivere og arbeidstakere. Han har også behandlet varslingssaker etter arbeidsmiljølovens system.

Drægebø var med i det offentlige granskningsutvalget etter Sleipner-ulykken.

Han ledet granskningen av barnevernsinstitusjonene i Bergen, og senere også en granskning av barnevernet i Samnanger.

Drægebø vil også arbeide med fast eiendoms rettsforhold og kontrakter i Harris

Videre har Drægebø har videre bistått både private og næringslivskunder i forhandlinger og gjennomføring av kontrakter. Hans erfaring med utarbeidelse av kontrakter ved salg av selskaper eller virksomheter, samt utarbeidelse av aksjonæravtaler og vedtekter mv. vil komme klienter og kolleger til gode.

Harris satser også i det private markedet. Det er viktig for oss å kunne forstå både menneskene og virksomheten. Det er derfor en fordel at Drægebø også har betydelig erfaring med bistand til privatpersoner, blant annet ved skifte av felleseie, økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd, samt bistand ved arve- og skifteoppgjør. Han er også fast engasjert ved Bergen tingrett som bobestyrer ved skifte av felleseie.

Bistand i krevende saker

Drægebø har bistått kriminalitetsofre og skadde etter ulykker. Både barn og voksne som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep, eller som er rammet av vold i nære relasjoner har fått bistand av Drægebø. Han ivaretar fornærmedes interesser i politiets etterforskning og vurderer hvorvidt det skal fremmes eventuelle krav på erstatning for påførte overgrep.

Han var oppnevnt som bistandsadvokat for 23 personer som var etterlatte eller fornærmede etter 22-juli hendelsen i 2011, og var advokat for etterlatte og fornærmede etter terrorangrepet ved gassanlegget i In Amenas i Algerie i 2013.

Ellers har Drægebø vært politimester, statsadvokat og han har erfaring fra domstolene. Han har møterett for Høyesterett.

«Drægebø er en dyktig og godt profilert advokat i vår region. Han vil supplere vår kompetanse på noen rettsområder og bidra til at vi får enda flere ressurser på andre områder. Vi er glad for å få ham med på laget og ønsker ham velkommen» sier daglig leder Børje L. Hoff i Harris.

Børje Hoff