Christian Jacobsen Mjell er tilbake i Harris

9. januar 2018

Christian Mjell

Det er en glede å meddele at Christian Jacobsen Mjell er tilbake i Harris etter 2 år som dommerfullmektig.

Christian har allsidig kompetanse. Han har jobbet med næringseiendom, særlig løpende bistand og de spørsmål som oppstår i forbindelse med eierskap og forvaltning av næringseiendom.

Han har også jobbet med ulike sider ved insolvens og generell avtalerett. Samt selskapsrett, transaksjoner, tvisteløsning og arbeidsrett.

Klienter og kollegaer ser frem til fornyet samarbeid.

Velkommen tilbake!