Koronaviruset – Informasjon til våre klienter og samarbeidspartnere

9. mars 2020

Situasjonene knyttet koronaviruset er alvorlig. Vi skal ta vare på våre klienter og medarbeidere. Og vi skal ta vår del av samfunnsansvaret for å unngå rask og ukontrollert smitte. Ingen av Harris Advokatfirmas ansatte eller personer i nærmeste omgangskrets er påvist smittet. Vi følger myndighetenes anbefalinger og er samtidig opptatt av å opprettholde så normal drift som mulig.

Forebyggende tiltak hos Harris Advokatfirma

Harris Advokatfirma AS har vært i kontakt med bedriftshelsetjenesten og har nå innført følgende forebyggende tiltak hos oss.

  • Vi unngår å håndhilse.

  • Vi stenger kantine og felles bespisning.

  • I de tilfeller der det er mulig, vil vi legge opp til møter på video eller telefon.

  • Vi kan komme til å avlyse reiser i de tilfeller det ikke er vurdert som helt nødvendig.

  • Hjemmekontorløsning

Rettsmøter og lignende vil opprettholdes, men vil fortløpende vurderes i tråd med oppdaterte retningslinjer fra myndighetene.

Utover disse tiltakene ber vi våre ansatte om å følge Folkehelseinstituttets hygieneråd i arbeid og privat, samt følge reiseanbefalinger.

Hjemmekontor og møter

Tirsdag ble det klart at myndighetene anbefaler økt bruk av hjemmekontor og fleksitid som et tiltak for å forhindre smitte av koronaviruset. Og torsdag kom meldingen om at barnehager og skoler stenger. Vi i Harris Advokatfirma AS er godt rigget til å jobbe hjemmefra og vil strekke oss langt for å følge denne anbefalingen.

Vi har gode løsninger for telefon- og videomøter. Avtal nærmere med din advokat. Dersom det blir endringer i planlagte møter vil din advokat ta kontakt med deg.

Våre medarbeidere er tilgjengelig på telefon og e-post.

Har du spørsmål kan du ringe oss på telefon 55 30 27 00 eller sende oss en e-post på post@harris.no.

Oppdateringer

Vi holder oss oppdatert på myndighetenes anbefalinger og kan komme til å endre våre arbeidsrutiner ytterligere.

Les mer om myndighetenes anbefalinger her:  https://www.fhi.no/