Flystøy – Harris går i rette med fylkesmannen

9. oktober 2014

BT skrev nylig om at Avinor har utarbeidet nye flystøysonekart for Flesland med prognosesituasjon for 2022 og 2030, og at Fylkesmannen har pålagt Bergen og omlandskommunene Fjell, Askøy, Os, Sund og Austevoll å legge nytt støykart til grunn for all plan- og byggesaksbehandling.

Bergens Tidende skrev nylig om at Avinor har utarbeidet nye flystøysonekart for Flesland med prognosesituasjon for 2022 og 2030, og at Fylkesmannen har pålagt Bergen og omlandskommunene Fjell, Askøy, Os, Sund og Austevoll å legge nytt støykart til grunn for all plan- og byggesaksbehandling. I praksis betyr dette at utbyggingen av mer enn tusen nye boliger står i fare, fordi forventet flytrafikk legger beslag på arealene. Men har Fylkesmannen hjemmel til å instruere kommunene på denne måten?

Les resten på BT.no