Frokostmøte i Bergen: Bærekraft, aksjonærkonflikter og styreansvar ved konkurs

19. mai 2022

Kjapt og nyttig for små og mellomstore bedrifter

Tid:   01.06.2022 kl. 08.30 – 10.00
Sted: Grand Bergen

Her får du faglig påfyll om Bærekraft, aksjonærkonflikter og styreansvar ved konkurs – fra kreditors perspektiv.
Frokostseminaret er r
ettet spesielt inn mot Bergenregionens små- og mellomstore bedrifter (SMB).

I tillegg til faglig påfyll får du mulighet til å bygge nettverk som kan forløse ny vekst og ønsket utvikling i din bedrift.

Denne gangen får du vite mer om:

  • Bærekraft i SMB-bedrifter – praktiske tips for å komme i gang
  • Aksjonærkonflikter i SMB – en praktisk tilnærming til hvordan du kan unngå og eventuelt håndtere aksjonærkonflikter
  • Styreansvar ved konkurs – hvilke muligheter har kreditorer til å fremme krav mot styret og daglig leder i en konkurssituasjon?

SE PROGRAM

Møtet er gratis og åpent for alle! Vi starter med registrering, frokost og kaffe kl 08.00.

MELD DEG PÅ HER