Frukostmøte | Berekraftsarbeid for små og mellomstore bedrifter

17. oktober 2022

Harris inviterer til frukostmøte om berekraftsarbeid for små og mellomstore bedrifter. Kva krav møter bedriftene og korleis jobbar dei for å møte krava?

Tysdag 1. november kl. 08:30 – 10:00
Ullsentralen, (Storehagen 3A), 1. etg.

Møtet er gratis og ope for alle.
Påmelding innan fredag 28. oktober kl. 12.00.

Program:

 • 08:00: Frukost
 • 08:30: Harris Advokatfirma v/Stine Baumann og May-Linn Sandvik:
  «Berekraft og regelverk – kva bør eg vite, og kva bør eg vere budd på?»
 • 08.50: NHO Vestland v/Wenny Irene Hansen:
  «Klimatiltak for bedrifter. Tips til korleis di bedrift kan bidra til å løyse klimautfordringane.»

  Wenny Irene Hansen (foto: Ole Kristian Olsen)
 • 09:10: Sparebanken Sogn og Fjordane v/Ingri Fonn Macsik:
  «Finans og berekraft – klimarisiko ein del av det totale risikobildet»

  Ingri Martine Fonn Macsik (foto: SSF.no)
 • 09:30: Åsen & Øvrelid v/Leif Arne Aasen:
  «Sirkulærøkonomi i byggeprosjekt, mogelegheiter og utfordringar.
  Korleis komme frå der ein er til der ein skal vere.»

  Leif Arne Åsen (foto: aasen-ovrelid.no)

Velkommen!