Gjennomgang av arbeidsavtaler

13. februar 2017

Advokatfirmaet Harris har betydelig kompetanse og erfaring med rådgivning til arbeidsgivere i forbindelse med inngåelse og avslutning av arbeidsforhold. Oppfyller dine arbeidsavtaler lovens minstekrav og åpner de for en fleksibel organisering av virksomheten?

Vi opplever stadig at arbeidsgivere ikke har inngått skriftlige arbeidsavtaler med sine ansatte, eller at inngåtte arbeidsavtaler ikke tilfredsstiller lovens minstekrav. Videre ser vi ofte at arbeidsavtalen innebærer en unødvendig innskrenkning av arbeidsgivers rett til å styre og organisere virksomheten. Etter utløpet av overgangsperioden for konkurranseklausuler ser vi også gjennomgående at disse ikke er utformet i henhold til lovens krav.

Våre advokater har spesialkompetanse innenfor arbeidsrett, og vi bistår jevnlig med utarbeidelse av arbeidsavtaler og øvrige nødvendige dokumenter i forbindelse med inngåelse av arbeidsforhold.

Vi tilbyr en gjennomgang av gjeldende arbeidsavtaler. Basert på vår gjennomgang vil vi gi en tilbakemelding hvor vi påpeker eventuelle feil/mangler, samt anbefale eventuelle forbedringer som vi ser at kan komme virksomheten til nytte.

Utarbeidelse av nye arbeidsavtaler kan avtales særskilt. Våre advokater har spesialkompetanse innenfor alle problemstillinger tilknyttet arbeidsrettslige forhold. Vi kan derfor også tilby tjenester knyttet til skatt og selskapsrett.

Vi vil i februar og mars 2017 tilby eksisterende og nye klienter gjennomgang av inntil fem ulike arbeidsavtaler til en fastpris på NOK 8 000,- eks. mva. Fastprisen omfatter gjennomgang av arbeidsavtalene, samt en tilbakemelding på de mangler og potensielle forbedringer som avdekkes ved vår gjennomgang.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.