Harstad kommune velger Harris som leverandør av juridiske tjenester innenfor offentlige anskaffelser

23. juni 2016

Harris ved advokat (H) Pål Magne Bakka og senioradvokat Claus Holm Isaksen ble valgt da Harstad kommune gjennomførte en nasjonal konkurranse ifm. at kommunen trengte juridisk bistand innenfor offentlige anskaffelser.

I begrunnelsen for hvorfor Harris ble valgt, ble det blant annet vektlagt:

«Etter en samlet vurdering av tilbudene kommer her Harris best ut, og da særdeles i forhold til solid og relevant dokumentasjon på sin kompetanse innenfor feltet. Begge tilbudte advokater anses å inneha samme høye kompetanse.»

Konkurransen var åpen, og alle landets advokatfirmaer kunne delta. Vi er stolte av å være Harstad kommune sin foretrukne leverandør av juridiske tjenester innenfor offentlige anskaffelser.

Harris ved advokat (H) Pål Magne Bakka og senioradvokat Claus Holm Isaksen har bistått, og bistår, begge sider; både leverandører og kommuner mv. Oppdraget som Harstad kommune sine advokater i saker om offentlige anskaffelser gir et ytterlige grunnlag for å gi best mulig bistand i fremtiden.

Ved spørsmål eller behov for bistand kan advokat (H) / partner Pål Magne Bakka eller en av våre andre advokater med spesialkompetanse på området kontaktes.