Hvordan få til en smidig plan­prosess?

29. juni 2022

Frokostmøte med direktør for plan- og bygningsetaten Tarje I. Wanvik med flere.