Ny partner i Harris fra 1. januar 2019 – Kathrine Lien Mjell

20. desember 2018

Harris har gleden av å meddele at Kathrine Lien Mjell tas opp som partner i Harris fra 1. januar 2019. Hun kommer fra stilling som senioradvokat i firmaet.

Harris styrker sin posisjon innen eiendoms- og ekspropriasjonsrett med opprykk av en ny partner – Kathrine Lien Mjell. Hun blir partner i Harris sitt ledende ekspropriasjons-team.

Kathrine arbeider særskilt med ekspropriasjonsrett og skjønn, og er leder av firmaets ekspropriasjonsrettsgruppe. Hun representerer grunneiere både på Vestlandet og andre steder i landet. Av større prosjekter hun har vært involvert i de siste årene kan nevnes kraftlinjene Sima-Samnanger og Ørskog-Fardal som bygges ut av Statnett, og linjene Mongstad-Kollsnes og Modalen-Mongstad, som bygges ut av BKK. Av større veiprosjekter kan nevnes Sotrasambandet og Askøypakken, samt veiprosjekter som eksempelvis Ugla-Skarstein i Sogn- og Fjordane.

I tillegg gir hun bistand til både grunneiere og utbyggere ved inngåelse av avtaler om vind- og vannkraftutbygging og utnyttelse av andre ressurser på eiendommer.

Utover dette arbeider hun hovedsakelig med tingsrett, herunder bistand i jordskiftesaker og andre tvister om blant annet grenser mellom fast eiendom, eiendomsrett i felles utmark, andre rettsutgreiinger og bruksordninger, samt generell bistand til grunneiere i forbindelse med reguleringsprosesser og byggesaker.

Les mer om Kathrine Lien Mjell her.