Nye ansatte i Harris Advokat­firma

15. februar 2022

I februar har vi gleden av å ønske velkommen fire nye ansatte i Harris.

Kevin Grindland

Kevin Grindland kommer fra stillingen som gruppeleder byggesak i Sweco. Han er ansatt som advokatfullmektig og skal fortrinnsvis jobbe med eiendomsutvikling, plan og bygningsrett og andre fagfelt knyttet til eiendom. Kevin har med seg viktig kompetanse inn i vår eiendomsavdeling og styrker vårt team ytterligere.

Kevin Grindeland


På spørsmål om hvorfor Kevin ønsket seg til Harris Advokatfirma, svarer han: «Jeg har startet i Harris fordi jeg har blitt kjent med flere av advokatene som jobber der. Det er folk som jeg vil betegne som «hel ved», som er gode på relasjoner og som legger ned stolthet i arbeid sitt. Kombinasjonen av faglig dyktighet, nysatsing på nye markeder og den sterke tilstedeværelsen på Vestlandet gjør at firmaet er i en særstilling. I tillegg har synligheten i media vist at firmaet representerer mange klienter som sliter med et stadig mer avansert regelverk, men hvor Harris er med og navigerer hele veien. Det representerer noe som jeg ønsker å være en del av.»

Pia Kjelsrud Johansen og Maria Sterri Fjell

Pia Kjelsrud Johansen og Maria Sterri Fjell kommer rett fra universitetet og er begge ansatt som advokatfullmektiger. Maria er allerede godt kjent i gangene hos Harris da hun nylig har hatt traineeopphold her.

Pia Kjelsrud Johansen
Maria Sterri Fjell

Pia sier dette om hvorfor hun søkte jobb i Harris etter studiene: «Harris er et firma i vekst med gode muligheter for personlig og faglig utvikling. De har et dyktig faglig miljø innenfor en rekke fagområder, i tillegg til at jeg har hørt masse positivt om arbeidsmiljøet, med hyggelig folk og en fin balanse mellom jobb og fritid.»
Maria fikk et godt inntrykk av Harris gjennom sitt traineeopphold og hun synes det er bra at Harris er et fullservicefirma som gir gode muligheter for faglig utvikling. Videre legger hun til at «Harris er kjent for å ha medarbeidere som verdsetter faglig dyktighet, ekte engasjement for fagene sine og et godt sosialt miljø.»

Hanne Bentzen

Hanne Bentzen er ansatt som advokatfullmektig. Hun kjenner også Harris fra før, da hun våren 2021 skrev masteroppgave om Kommunens erstatningsansvar ved naturskader og managing partner Olav Pedersen var hennes veileder.  Her kan du lese en artikkel som sammenfatter oppgaven og dens funn.

Hanne Bentzen

Hanne sier om sin oppstart i Harris: «Jeg ville gjerne begynne som advokatfullmektig i Harris siden jeg anser de som en av de beste innen sine felt, samtidig som jeg har et godt inntrykk av menneskene og miljøet. For meg er likeverd og jordnærhet viktige verdier i advokatrollen, noe Harris også reflekterer internt og eksternt. I tillegg er det veldig inspirerende og spennende å jobbe for et firma som kommer fra Vestlandet og som har gode muligheter for vekst både her og i resten av landet.»

Vi ønsker dere velkommen til Harris. Vi ser frem til å bli bedre kjent med dere og knytte deres kompetanse og egenskaper til de gode løsningene for våre klienter.