Ny partner i Harris fra 1. januar 2014

15. januar 2014

Gerd Aaland Fagerli har bred erfaring fra ulike rettsområder gjennom sitt arbeid som konsernadvokat i bank, dommerfullmektig, konstituert sorenskriver, forvaltningsjurist og nå som advokat/partner i Advokatfirmaet Harris.

Hun har siden hun ble ansatt i firmaet i 2008 arbeidet i det vesentlige med kontraktsrett, alminnelig tingsrett, forvaltningsrett, samt pante- og konkursrett. Fagerli har god innsikt i havbruksnæringen og regelverket som gjelder for næringen. Fagerli driver juridisk rådgivning, forhandling, tvisteløsning og prosedyre innenfor nevnte rettsfelt.

I 2013 ble hun leder for den sektoren som yter grunneierbistand i Advokatfirmaet Harris, blant annet gjennom oppdraget som gjelder forvaltningen av eiendommer for Opplysningsvesenets fond.