Seminar | Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler

17. august 2021

Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler berører så å si alle utbyggingsprosjekter. I dette frokostmøtet gir vi en rask gjennomgang av dagens rettssituasjon og ny rettspraksis. Hovedfokuset for seminaret vil likevel være hvordan en utbygger kan oppnå effektive og gode utbyggingsavtaleforhandlinger, for å sikre effektiv gjennomføring av byggeprosjektet.

Informasjon

Sted: Grand Bergen
Tid: Torsdag 9. september 2021 kl. 08.30 – 10.00

Registrering og frokost fra kl. 08:30.
Møtet er gratis og åpent for alle!

Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler – en praktisk tilnærming

Våre spesialister innenfor plan- og bygningsrett og utbyggingsavtaler vil gjennomgå følgende tema:

  1. Innledende betraktninger rundt temaet.
  2. Kort om dagens rettssituasjon – lov og rettspraksis
  3. Hvordan sikre en effektiv og god gjennomføring av prosjektet?
    a. Rekkefølgekrav i reguleringsplan
    b. Praktisk forhandlingsteknikk 
  4. Forslag til lovendring – vil dette gjøre prosessene enklere og mer forutsigbare?

MELD DEG PÅ HER