Størst i vest

20. desember 2017

FINANSAVISEN FREDAG 15. SEPTEMBER 2017: Harris er det største blant advokatfirmaene i Norge som ikke har hovedbase i Oslo. – Vårt hovednedslagsfelt er Hordaland og Sogn og Fjordane, sier advokat og partner Børje Hoff.

Advokatfirmaet Harris ble etablert helt tilbake i 1924 og var opprinnelig engasjert i alle typer oppdrag innenfor fast eiendom, herunder ekspropriasjon, hvor Harris representerte grunneiersiden.

– Vi har en over 90-årig historie bak oss. Advokat Stig Harris er tredje generasjon Harris i vårt firma. Hovedarbeidsfeltene var lenge tingsrett og ekspropriasjon, men vi har etter hvert utvidet saksfeltene i betydelig grad, sier Hoff.

I dag har Harris et stort team innenfor eiendomsutvikling, og advokatfirmaet er også en betydelig aktør innenfor transaksjoner, oljeservice og ikke minst havbruk.
– Det skjer for tiden svært mye på havbruksområdet i Bergen, nå sist med beslutningen om å etablere en marin klynge i byen.

Herre i eget hus

40 advokater jobber i dag i Harris, og 36 av dem er stasjonert i Bergen. Fire advokater er tilknyttet kontoret i Førde i Sogn og Fjordane.
– Vi har vokst jevnt og trutt de siste ti årene. Vi har fått inn folk fra sidelinjen, men ikke drevet med oppkjøp. Vi liker å være herre i eget hus.

Mistet storoppdrag

Fra 2015 til 2016 falt omsetningen til Harris fra 87 til 83 millioner kroner. Årsaken til omsetningsnedgangen var avslutningen av et stort femårsoppdrag.
– Fra 2011 til 2016 hadde Harris, etter forutgående anbudskonkurranse, ansvaret for areal- og kontraktsforvaltning av Opplysningsvesenets fonds (Kirkens) eiendommer i hele landet. Eiendomsmassen består av blant annet 8.000 festetomter, 433 preste- og bispeboliger og 850.000 dekar skogsareal.
– Oppdraget ble ferdigstilt i 2015 og utgjorde en betydelig del av vår omsetning i denne perioden. Bortfallet forklarer omsetningsnedgangen fra 87 til 83 millioner kroner. Vi har egentlig klart denne overgangen svært bra, og ser vi bort fra dette oppdraget, så økte vi i realiteten omsetningen innenfor advokattjenester med rundt 11 prosent i 2016, sier Børje Hoff.

Satser også privat

Hoff trives godt i Hordaland og Sogn og Fjordane, men han ser at også klienter fra andre deler av landet er interessert i advokatkontorets tjenester. En overveiende del av advokatfirmaets inntekter kommer fra næringslivsmarkedet, men Harris satser også på privatmarkedet.
– Familie-, arve- og skifterett er ett av flere områder vi arbeider mye med, sier Hoff.

De største selskapene i:

Bergen – inntekter 2016
1. Advokatformaet Harris: 82.753
2. Advokatfirmaet Magnus Legal: 34.252
3. Advokatpartner: 27.780
4. Advokatfirma Stiegler: 25.516
5. Advokatfirmaet Kyrre : 25.216

Stavanger – inntekter 2016
1. Haver Advokatfirma: 47.942
2. Advokatfirma Bull Årstad: 29.760
3. Ryger Advokatfirma : 21.611
4. Projure Advokatfirma: 21.384
5. Advokatfirmaet Torstrup: 17.400

Trondheim – inntekter 2016
1. Bjerkan Stav Advokatfirma: 25.995
2. Pretor Advokat: 24.888
3. Advokatfirmaet Nidaros: 22.025
4. Adnor Advokat: 20.149
5. Advokatfirmaet Strand & CO: 12.966

Kristiansand – inntekter 2016
1. Advokatfirma Tofte: 37.749
2. Advokatfirma Wigemyr & Co: 33.657
3. Advokatfirmaet Sylte: 24.732
4. Advokatfirmaet Kjær: 17.644
5. Sørlandsadvokatene: 16.360

Tromsø – inntekter 2016
1. Rekve, Pleym & Co: 17.939
2. Barentz Advokat : 14.761
3. Advokatfirmaet Rønning-Hansen: 14.268
4. Advokatfirmaet Østgård: 14.038
5. Advokatene Leiros & Olsen: 11.997

Børje Hoff

VIL IKKE KJØPE: – Vi satser på organisk vekst, sier partner og advokat Børje Hoff. FOTO: HARRIS

BJØRN HENNING GRANDAL
bhg@finansavisen.no

Last ned PDF her