Velkommen til «Entreprise­dagen i Vest»

25. april 2022

28. april 2022 fra kl. 12.00 arrangeres en ny versjon av «Entreprisedagen i Vest» i Bergen, og i år vil man komme nærmere inn på de stadig større kontraktene innen byggenæringen.

Publisert: 20/april/2022 av EBA Vestenfjelske ved Arve Brekkhus.

Temaet er de stadig større kontraktene som man har fått innen bygg, men ikke minst innen anleggsmarkedet. Hva gjør de med bygge- og anleggsbransjen og hvorfor blir det slik?

– Dette er naturlige spørsmål å stille blant annet de erfarne og meget dyktige innlederne som Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen, Ståle Rød fra Skanska Norge, Amund Tørum fra juridisk fakultet i Oslo, Katrine S. Erstad, i Statens vegvesen, Arne-Stanghelle, Pål Egil Rønn, styreleder og tidligere konsernsjef i AF Gruppen og Malin Arve fra NHH som har forsket på bakgrunn for og virkninger av en slik kontraktsutvikling, sier Hans Martin Moxnes, direktør i EBA Vestenfjelske.

Man vil også se på hva denne utviklingen fører med seg av muligheter og utfordringer for underentreprenører og prosjekterende. Her deltar blant annet Roy Sætre fra M. Thunestvedt, Arild Bøthun fra Sartor Drange og Kari S. Dowsett, regiondirektør i Muliticonsult.

– Dette blir en fagdag fra lunsj av som kommer til å gripe fatt i både de store og små spørsmål vi her står overfor, og som svært mange kommer til å ha stor glede av, mener Moxnes.

Dagen loses i havn av Hans Martin Moxnes, Harald Kobbe, Alf Johan Knag og Samuel Skrunes.

Arrangementet går av stabelen på Grand Selskapslokaler 28. april. Invitasjon finnes under.


Invitasjon til Entreprisendagen i Vest 2022 (utgave 5).

Tid: 28. april 2022 fra kl. 12.00, med påfølgende legendarisk tapas m/drikke er inkludert fra kl. 16.30.
Sted: Bergen, i Grand Selskapslokaler.
Hovedtema: Megakontrakter sett fra entreprenører, byggherrer, prosjekterende, underentreprenører, akademia og jurister.

Program og påmelding finner du her.

Arrangør: Harris, Sands, H. Kobbe, CMS Kluge og EBA Vestenfjelske.
Programleder: Direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske, med sesjonsledere Samuel Skrunes og Alf Johan Knag.

Pris: 2.250,- alt inkludert.
Ved påmelding, vennligst oppgi riktig fakturaadresse og prosjektnummer.

Påmelding.
De som alt har meldt seg på, behøver ikke å melde seg på nytt!