Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Til oversikt

Arnt Erik Nordheim
Arnt Erik Nordheim
Advokatfullmektig
57 83 71 00
411 07 897
Kompetanseområder
Erfaring
2018 -
Advokatfullmektig, Harris Advokatfirma AS
2009 - 2018
Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
2015 - 2016
Rådgiver, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Utdanning
2003 - 2009
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
Masteravhandling: «Kommunen sitt kontraktrettslege og erstatningsrettslege ansvar for ordføraren sine handlingar»
2002 - 2003
Grunnfag i Engelsk språk og litteratur, Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF)
Verv
2013 – 2016
Lek meddommer, Sogn tingrett