Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Til oversikt

Børje Hoff
Børje L. Hoff
Advokat / Managing partner
55 30 27 00
994 25 925
Kompetanseområder
Erfaring
2012 -
Managing partner, Advokatfirmaet Harris DA
2009 -
Partner, Advokatfirmaet Harris DA
2004 - 2008
Advokat, Advokatfirmaet Harris DA
2001 - 2003
Dommerfullmektig, Bergen tingrett
2001
Politiadjutant, Hordaland politidistrikt
2000 - 2001
Dommerfullmektig, Bergen byrett
1998 - 2000
Politifullmektig, Fjordane politidistrikt
Utdanning
2004
Advokatbevilling
1997
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Verv
2014 -
Styremedlem Advocatia Norwegian Law Alliance
2014 -
Medlem av Ressursgruppe Strategisk Rådgivning i Bergen Næringsråd
2014 -
Ekstern rettsmekler ved Gulating lagmannsrett, Nordhordland tingrett og Bergen tingrett