Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Til oversikt

Camilla Heggø Olsen
Advokatfullmektig med bevilling
55 30 27 00
926 96 897
Kompetanseområder
Erfaring
2020 -
Advokatfullmektig med bevilling, Harris Advokatfirma AS
2018 - 2019
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Harris DA
2016 - 2017
Saksbehandler, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Utdanning
2012 – 2017
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen. Masteroppgave: «Sporing av psykisk utviklingshemmede - En analyse av hjemmelsgrunnlaget for bruk av lokaliseringsteknologi i den kommunale omsorgstjenesten»
Verv
2016 -2017
Ansattrepresentant, JURKs styre