Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Til oversikt

Cathrine Tvedt Lorentzen
Advokatfullmektig
55 30 27 00
926 29 160
Kompetanseområder
Erfaring
2019 -
Advokatfullmektig, Harris Advokatfirma AS
2018 - 2019
Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hordaland
2013 - 2018
Rådgiver, Fylkesmannen i Hordaland
2013
Masterstipendiat, Advokatfirmaet PwC
2012
Trainee, Advokatfirmaet Advokatfirmaet PwC
2008 - 2013
Skadebehandler, Tryg Forsikring
2005 - 2008
Kundebehandler, TrygVesta
Utdanning
2008 - 2013
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
Masteroppgave: «Beregning av merverdiavgift ved omsetning av sammensatte ytelser»
Spesialfag: Grunleggende selskapsrett, Aksjeselskapsrett og Skatterett 1.