Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Til oversikt

Einar Drægebø
Advokat (H) / partner
55 30 27 00
480 95 700
Kompetanseområder
Erfaring
2018 -
Partner, Advokatfirmaet Harris DA
2003 - 2018
Partner, Advokatfirmaet Kyrre ANS
2007
Settesjef i Politiets Sikkerhetstjeneste, om innsyn i Treholt-saken
1997 - 2001
Politimester, Hordaland politidistrikt
1994 - 1997
Sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste på Vestlandet
1993 -1994
Konstitusjoner som statsadvokat
1993
Dommerfullmektig, Bergen byrett
1992 - 1994
Politiinspektør, Romsdal politidistrikt
1989 - 1992
Politiadjutant, Bergen politikammer
1984 - 1989
Politikonstabel, Oslo politikammer
Utdanning
2017
Møterett for Høyesterett
1990 - 1997
Beredskaps– og lederutdannelse i politiet
1989
Cand jur, Universitetet i Oslo
1984
Politiskolen
Verv
2010 -
Styreleder i Rasmus Meyers legat
2005 - 2010
Leder for Spesialenheten for politisaker, region Vest-Norge
2002 - 2006
Styremedlem og styreleder, Blink Hus Osterøy/Helge Rød
Annet
2001 - 2003
Leder av uavhengig granskningsutvalg for Barnevernsinstitusjoner i Bergen
1990 - 2001
Medlem og leder av flere utvalg nedsatt av Justisdepartementet og Politidirektoratet
1999 - 2000
Medlem i off. granskningsutvalg etter hurtigbåten Sleipners havari, NOU 2000:31