Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Til oversikt

Espen Stavseng
Advokatfullmektig
55 30 27 00
957 68 924
Kompetanseområder
Erfaring
2018 -
Advokatfullmektig, Harris Advokatfirma AS
2017
Trainee, Advokatfirmaet PwC AS (Bergen)
2016
Trainee, Kluge Advokatfirma AS (Bergen)
2016
Trainee, Haver Advokatfirma AS (Stavanger)
2015
Trainee, Kluge Advokatfirma AS (Stavanger)
Utdanning
2016 - 2018
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
Masteroppgave: «Bortfall av varemerkerett som følge av passivitet» - En nærmere vurdering av innslagspunktet for passivitetsvirkninger etter varemerkelovens § 8(2) første punktum.
2013 - 2016
Bachelor i rettsvitenskap, Universitetet i Stavanger
Verv
2016 - 2017
Styremedlem i Kontrollutvalget (KU), Juristforeningen i Bergen
2015 - 2016
Styreleder, Juristforeningen i Stavanger
2014 - 2016
Studentrepresentant i Klagenemda - Universitetet i Stavanger
2014 - 2015
Økonomiansvarlig, Juristforeningen i Stavanger