Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Til oversikt

Gerd Fagerli
Gerd Aaland Fagerli
Advokat (H) / partner
55 30 27 00
454 84 405
Kompetanseområder
Erfaring
2014 -
Partner, Advokatfirmaet Harris DA
2008 - 2013
Advokat, Advokatfirmaet Harris DA
2002 - 2008
Rådgiver og senere seniorrådgiver ved Kyst- og havbruksavdelingen, Fiskeridirektoratet
1998 - 2001
Dommerfullmektig og konstituert sorenskriver med Orkdal og Midt-Trøndelag sorenskriverembete
1995 - 1997
Advokatfullmektig og senere advokat i Den norske Bank ASA
Utdanning
2019
Møterett for Høyesterett
1997
Advokatbevilling
1995
Cand. Jur med menneskerettigheter som spesialfag, UiB
Annet
2019 -
Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for fangst, fiskeri og havbruk.