Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Til oversikt

Henrik Lande
Senioradvokat
55 30 27 00
902 98 894
Kompetanseområder
Erfaring
2018 -
Senioradvokat, Advokatfirmaet Harris DA
2017 - 2017
Advokat, Advokatfirmaet Harris DA
2015 - 2015
Europakommisjonen, Brussel
2013 - 2017
Senior Officer, EFTAs Overvåkningsorgan (ESA)
2010 – 2011
Nasjonal ekspert, EFTAs Overvåkningsorgan (ESA)
2007 – 2012
Seksjonsleder og nestleder markedsavdelingen, Konkurransetilsynet
2006 – 2007
Sekretariatsleder, Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA)
2005 – 2006
Advokat, Advokatfirmaet DLA Nordic i Bergen (nå Steenstrup Stordrange)
2003 – 2005
Dommerfullmektig, Nordhordland tingrett
2001 – 2003
Advokatfullmektig og advokat, Advokatfirmaet Harris DA
Utdanning
2011
Post Graduate Diploma, King’s College, London. EØS, konkurranserett og offentlig støtte
1995 – 2001
Juridisk embetseksamen, Det juridiske fakultet, UiB. Avhandling om miljøkrav ved lokalisering av oppdrettsanlegg i sjø med stipend fra Norges forskningsråd
1994 – 1995
Engelsk grunnfag, UiB
Annet
2005 -
Sensor, NHH, juridiske fag