Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Til oversikt

Ingrid Kyvig
Advokat (i permisjon)
55 30 27 00
901 69 877
Kompetanseområder
Erfaring
2018 -
Advokat, Advokatfirmaet Harris DA
2016 - 2017
Advokatfullmektig med bevilling, Advokatfirmaet Harris DA
2014 - 2016
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Harris DA
2014
Trainee, Advokatfirmaet Harris DA
2011 - 2014
Saksbehandler, Advokatfirmaet Harris DA
Utdanning
2016
Advokatbevilling
2009 - 2014
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen.
Spesialfag: Planrett, kommunalrett og god forvaltningsskikk.
Masteroppgave: “Krav til proporsjonalitet som ramme for kommunen sin bruk av utbyggingsavtaler
Annet
2016 - 2016
Foreleser i plan- og bygningsrett, Handelshøyskolen BI
2015 - 2016
Foreleser i miljørett, Handelshøyskolen BI
2015 -2016
Foredragsholder i forvaltningsrett, Universitetet i Bergen