Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Til oversikt

Ingvild Risnes Skeie
Ingvild Risnes Skeie
Advokat (i permisjon)
55 30 27 00
901 63 339
Kompetanseområder
Erfaring
2018 -
Advokat, Advokatfirmaet Harris DA
2015 - 2017
Advokatfullmektig med bevilling, Advokatfirmaet Harris DA
2014 - 2015
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Harris DA
2010 - 2013
Førstekonsulent/rådgiver, Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget
Utdanning
2015
Advokatbevilling
2003 - 2009
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen. Masteroppgave: «Oppreising ved krenking av privatlivets fred – særskilt om rettsstridsvurderinga når den skadelidne er ein privatperson».
2008
American University, Washington D.C., International law and organizations
Verv
2017 -
Styremedlem, Bygdalarm
2014 - 2017
Nestleder, Bygdalarm
2009 - 2015
Styremedlem, Juristmållaget