Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Til oversikt

Kamilla Hessevik Paulsen
Advokat (i permisjon)
57 83 71 00
482 21 160
Kompetanseområder
Erfaring
2015 -
Dommerfullmektig, Fjordane tingrett
2014 - 2015
Advokatfullmektig med bevilling, Advokatfirmaet Harris DA
2011 - 2014
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Harris DA
2011
Juridisk rådgiver, Kriminalomsorgen Region Vest
2009 - 2010
Saksbehandler, Jussformidlingen
Utdanning
2014
Advokatbevilling
2005 - 2010
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2010
Masteroppgave: «Alpinanleggenes skyldansvar for personskade – særlig om betydningen av skadelidtes forhold»
Annet
2010 - 2011
Jussformidlingens faggruppe