Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Til oversikt

Katrine Lillejord
Katrine Lillejord
Advokat / partner
55 30 27 21
992 62 717
Kompetanseområder
Erfaring
2014 -
Partner, Advokatfirmaet Harris DA
2011 - 2013
Senioradvokat, Advokatfirmaet Harris DA
2011 - 2011
Konstituert lagdommer, Gulating lagmannsrett
2010 - 2011
Dommerfullmektig, Bergen tingrett
2002 - 2010
Advokatfullmektig og senere fast advokat/senioradvokat, Advokatfirmaet Harris DA
2000 - 2002
Førstekonsulent avgiftsavdelingen, Sogn og Fjordane Fylkesskattekontor
Utdanning
2004
Advokatbevilling
1993 - 1999
Cand. jur., Universitetet i Bergen
Annet
1999 -
Kursleder i metodekurs, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen