Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Til oversikt

Leif Kahrs Jæger
Leif Kahrs Jæger
Advokat / partner
55 30 27 00
934 11 900
Kompetanseområder
Erfaring
1993 -
Partner, Advokatfirmaet Harris DA
1990 - 1993
Advokat, Advokatfirmaet Harris DA
1990
Dommerengasjement i Bergen byrett
1987 - 1990
Dommerfullmektig, Nordhordland sorenskriverembete
1986 - 1987
Advokatfullmektig, Wikborg Rein & Co
Utdanning
1986
Cand. jur. Spesialfag: Engelsk/amerikansk kontraktsrett.
Verv
Styreleder Jæger Sentrum AS
Styreleder Jæger Eiendom AS
Styremedlem Jægergruppen AS
Styremedlem Jæger Automobil AS
Styreleder Kong Oscarsgate 81 AS
Styreleder Antikvarisk Eiendom AS
2011 -
Hovedstyreleder Fortidsminneforeningen, Norge
2006 - 2008
Styreleder Fortidsminneforeningen, avd. Bergen og Hordaland
2001 -
Hovedstyreleder Fortidsminneforeningen, avd. Bergen og og Hordaland
1997 - 2007
Styreleder Stiftelsen Bergen Arkitekthøyskole
1997 - 2007
Styreleder BAS eiendom AS
1995 - 2004
Chairman International Ski Federation, Telemark Commitee,
1991 - 2001
Leder i Norges Skiforbund Telemarkkomiteen