Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Til oversikt

Lorentz Sveen Tvedt
Lorentz Sveen Tvedt
Senioradvokat
55 30 27 00
479 85 000
Kompetanseområder
Erfaring
2020 -
Senioradvokat, Harris Advokatfirma AS
2018 - 2019
Advokat, Harris Advokatfirma AS
2017 - 2017
Advokatfullmektig med bevilling, Advokatfirmaet Harris DA
2014 - 2017
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Harris DA
2014
Masterstipendiat, Advokatfirmaet Harris DA
2013
Trainee, Advokatfirmaet Harris DA
2012
Trainee, Aktiv Eiendomsmegling AS
2012
Saksbehandler, Kriminalomsorgen region vest
Utdanning
2017
Advokatbevilling
2009 - 2014
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen. Masteravhandling: «Utbyggers angivelse av overtakelsesfrist og dets betydning for dagmulktskravet i en forbrukerentreprise». Spesialfag: Skatterett, selskapsrett og arbeidsrett.
Verv
2019 -
Styreleder, Bergen Næringsråd - BergenUP (nettverket for unge profesjonelle)
2018 - 2018
Styremedlem, Bergen Næringsråd - BergenUP (nettverket for unge profesjonelle)
2017 - 2018
Styremedlem, IoTNordic AS
2016 - 2017
Styremedlem, Bergen Næringsråd - Nettverk U37