Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Til oversikt

Olav B. Lund
Olav B. Lund
Advokat
55 60 27 41
926 71 511
Kompetanseområder
Erfaring
2016 -
Advokat, Advokatfirmaet Harris DA
2013 - 2015
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Harris DA
2012
Masterstipendiat, Advokatfirmaet Harris DA
2011 - 2012
Trainee, Haver Advokatfirma ANS
2011
Trainee, Advokatfirmaet Thommessen AS (Bergen)
2011
Trainee, Advokatfirmaet PwC AS (Stavanger)
2010 - 2011
Arbeidsgruppeleder, Det juridiske fakultet – Universitet i Bergen
Utdanning
2015
Advokatbevilling
2007 - 2012
Mastergrad i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen. Masteroppgave: Ulovfestede passivitetsprinsipper i kontraktsforhold.
Verv
2016 -
Styremedlem, Advokatfirmaet Harris DA