Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Til oversikt

Siv Elén Årskog Vedvik
Advokat (i permisjon)
55 30 27 00
975 10 118
Kompetanseområder
Erfaring
2016 -
Doktorgradstipendiat, Det juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
2011 -
Advokat, Advokatfirmaet Harris DA
2009 - 2011
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Harris DA
2009
Trainee, Advokatfirmaet Thommessen
2006 - 2009
Arbeidsgruppeleder for 1. års studenter, Det juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
2006
Vitenskapelig assistent, Det juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
Utdanning
2011
Advokatbevilling
2009
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen. Masteroppgave: «Tvungen helsehjelp etter pasientrettslova kapittel 4A».