Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Til oversikt

Thomas Jarning
Thomas Christian Jarning
Advokat / partner
57 83 71 00
480 06 446
Kompetanseområder
Erfaring
1997 -
Partner, Advokatfirmaet Harris DA
1995 - 1997
Advokat, Advokatfirmaet Harris DA
1995
Egen praksis
1994 - 1995
Advokatfullmektig / advokat, Advokat Jan C. Dyngen
1991 - 1994
Dommerfullmektig, Ytre Sogn herredsrett
1988
Juniorstipendiat, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
Utdanning
1994
Advokatbevilling
1990
Cand. jur., Universitetet i Bergen
1982
Psykologi grunnfag
Verv
2001
Styremedlem, Jølster Skisenter AS
Annet
1989
Universitetet i Bergen, publisert fagartikkel: Det juridiske fakultets skriftserie nr. 22: «Om når fosterbarn skal tilbake til foreldrehjemmet»