Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Til oversikt

Tor Lars Onarheim
Tor Lars Onarheim
Advokat (H) / partner
55 30 27 00
934 64 535
Kompetanseområder
Erfaring
2003 -
Partner, Advokatfirmaet Harris DA
1995 – 2010
Timelærer UiB i olje- og gassrett og offentlige anskaffelser
1991 – 2003
Partner, Advokatfirmaet Martens (senere Advokatfirmaet Schjødt), Bergen
1989 – 1991
Head of Legal Department, Norske Shell E&P
1987 – 1989
Administrerende direktør, Nor Cargo Bergenske AS
1986 – 1987
Head of Vendor Relations Departement (ELF)
1983 – 1986
Project Coordinator Heimdal Gas (ELF)
1981 – 1983
Advokat Elf Aquitaine Norge AS (ELF)
1980 – 1981
Dommerfullmektig og kst. Sorenskriver, Sorenskriveren i Dalane
1979 – 1980
Jur.konsulent RTV Administrasjonskontoret
Utdanning
2006
Advokatmegler DNA
2004
Møterett for Høyesterett (H)
1991
Olje og gassrettrett spesialfag
1990
Shell/IBM, Business Trends & Perspectives
1986
EAN management course
1979
Cand.jur. UiB. Engelsk og amerikansk kontraktsrett spesialfag
Verv
2015 - 2017
Styreleder, Bergen Group ASA
2015 - 2016
Styremedlem, Hemla Vantage AS
2006 -
Styreleder, Aragon AS
1999 - 2019
Styreleder, Krohnås Eiendom AS
2004 - 2008
Styremedlem, Advokatforeningens hovedstyre, nestleder 2006-2008
2001 - 2006
Styreleder, Leirvik Module Technology AS (utfisjonert fra Leirvik Sveis AS)
2000 - 2006
Styremedlem, Advice 2 Buy AS
1995 - 2006
Styreleder, Leirvik Sveis AS
2003 - 2005
Styreleder Kanalveien 5 Invest AS
2003 - 2004
Styreleder, Multiwave Geophysical Company ASA
1993 - 1999
Styreleder, Bailey Norge AS
1994 - 1996
Styreleder, Ramform Explorer Invest AS/Ramform Invest KS/Ramform (Isle of Man) Ltd
1989 - 1991
Leder, Operatørselskapenes Landsforening (OLF) utvalg vedr. Petroleumslovens anvendelsesområde
1989 - 1991
Medlem, Shell E&P «Contract committee»