Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Arbeidsliv

Arbeidsretten er et område med omfattende lovgivning hvor skjønnsmessige vurderinger brytes mellom økonomiske og menneskelige interesser. Arbeidsgiver ivaretar best sitt behov for fleksibilitet samtidig som den ansattes rettigheter ivaretas ved etablering av gode personalsystemer og rutiner. Gjennom informert og god personalhåndtering kan konflikter unngås eller reduseres.

Kontaktpersoner

Uheldige valg i personalhåndteringen kan medføre store belastninger både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Vår erfaring er at konflikter og kostnadskrevende prosesser kan unngås dersom man søker juridisk bistand i tide.

Harris Advokatfirma yter rådgivning og bidrar med tvistehåndtering innenfor alle spørsmål både i den individuelle og kollektive arbeidsretten.

Våre advokater har omfattende erfaring og kompetanse med bistand innenfor alle deler av arbeidsretten. Vi bistår både private og offentlige arbeidsgivere av ulik størrelse så vel som arbeidstakere.

Harris Advokatfirma håndterer jevnlig og har bred erfaring med prosedyreoppdrag for domstolene tilknyttet arbeidsrettslige problemstillinger. Flere av våre advokater har også prosedert arbeidsrettslige problemstillinger for Høyesterett.

Våre advokater har ved en rekke anledninger undervist innenfor arbeidsrettslige temaer.


Relevante artikler for arbeidslivet:

Kan helsepersonell nekte å jobbe med koronapasienter?

Permittering i koronakrisen

Koronakrisen (Covid-19); Hva kan og bør en arbeidsgiver gjøre?

Vanskeligere å begrense utvalgskrets i forbindelse med nedbemanning?

Hurtigruta på grunn medførte endringsoppsigelse

Listen er lagt høyt for å si opp arbeidstakere som svikter i sin arbeidsutførelse

Arbeidstid, gjennomsnittsberegning og overtid i sommervarmen

Nye regler for varsling

Fredningstiden på gamle konkurranseklausuler er utløpt

Leder måtte godta halvering av lønn

Endringer i arbeidsmiljøloven – bedriftsinterne aldersgrenser må endres