Arbeidstid, gjennomsnittsberegning og overtid i sommervarmen

Det er sommertid og mange deltidsansatte og sommervikarer som trår til i arbeidslivet. Arbeidsviljen og innsatsen kan være stor, men klarer arbeidsgivere å forholde seg til arbeidsmiljølovens regler? Det er både begrensninger i arbeidstiden og adgang til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Ulovlige ordninger vil bli slått ned på av arbeidstilsynet, og kan medføre krav bl.a. på overtidsbetaling.