Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Barnevern

Harris har bistått små og større kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane siden firmaets opprinnelse på 1920-tallet.

Kontaktpersoner

Da ny barnevernstjenestelov kom i 1992 og påla kommunene advokatrepresentasjon ved fremme av tvangssaker og saker om overtagelse av omsorg, påtok vi oss også bistand for kommunene på dette rettsområdet.

Harris har de siste 25 år bistått en rekke kommuner i fremme og gjennomføring av barnevernsaker for Fylkesnemnd og de ordinære domstoler. Vi påtar oss både enkeltoppdrag og faste oppdrag med å sikre barns rettigheter enten det gjelder å få forsvarlig omsorg (§ 4-12 saker) eller adekvat behandling i institusjon (§ 4-24 saker).