Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Bedrift

Harris’ advokater innenfor denne sektoren arbeider i hovedsak med generell forretningsjuridisk rådgivning, selskaps- og skatterettslige problemstillinger, kontraktsrett og transaksjoner.

Kontaktpersoner

Vi har bred erfaring og yter rådgiving til privatpersoner, små- og mellomstore bedrifter, større selskap og konsern. Vi har også lang erfaring fra bistand med transaksjoner ved overdragelser av fast eiendom, virksomhetsoverdragelser og omorganiseringer.

Samspillet mellom kommersielle og juridiske forhold fra den forberedende fasen til gjennomføring i kombinasjon med effektiv saksbehandling, gir kostnadsoptimale løsninger for våre klienter.

Våre advokater har sterk juridisk kompetanse og har den nødvendige kommersielle og bransjemessige forståelse til å bistå klienten med gode råd og gjennomføring av disse. Når det er nødvendig, skreddersyr vi team med medlemmer fra Harris’ ulike faggrupper, tilpasset sakens krav og kompleksitet.

Sektoren arbeider bl.a. med:

 • Transaksjoner, herunder valg av transaksjonsmodell
 • Næringseiendom
 • Selskapsrett
 • Skatte- og avgiftsrett
 • Kontraktsrett
 • Insolvens og restrukturering
 • Prosess- og tvisteløsning
 • Eiendomsutvikling
 • Fast eiendom
 • Generasjonsskifte i virksomheter
 • Generell forretningsjuridisk rådgivning