Bybanen til Åsane – bistand til berørte grunneiere

Advokatfirmaet Harris er det advokatkontor som har hatt flest grunneierrepresentasjoner (bolig/næring/bebygd/ubebygd) og prosedert flest skjønn både for tingrett, lagmannsrett og høyesterett, under de tidligere etapper av bybanen fra sentrum til Flesland.