Byggefasen

Den mest kritiske fasen i et entrepriseprosjekt er byggefasen. En rekke forhold kan skape utfordringer for gjennomføringen av prosjektet.