Byrådet med KPA-retrett

Byrådet gav seg i spørsmålet om hvilken KPA som skal legges til grunn i klagesaker.