Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

FORSLAG OM ENDRINGER I AKSJELOVEN

Regjeringen la i statsråd fredag den 15. juni frem forslag om endringer i aksjeloven. Formålet med endringene er å redusere den økonomiske og administrative byrden for næringslivet og tilpasse regelverket til den teknologiske utviklingen. Forslagene er en oppfølging av NOU 2016: 22 «Aksjelovgivning for økt verdiskaping», og regjeringen anslår «at næringslivet kan spare minst 50 […]

Les artikkel

STYREMEDLEMMERS ANSVAR VED BRUDD PÅ OFFENTLIGRETTSLIGE REGLER

Advokat Christian Jacobsen Mjell, senioradvokat/statsautorisert revisor Marius Grana Noss Styremedlemmer kan idømmes erstatningsansvar for tap som de forsettlig eller uaktsomt påfører selskapet eller andre, jf. aksjeloven § 17-1.   «Vi har sett en økning i antallet styreansvarssaker den siste tiden»   Spørsmålet om ansvar må vurderes med utgangspunkt i de oppgavene og ansvar som lov […]

Les artikkel
Loading...