Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Gikk du glipp av foredraget?

Over 200 deltakere møtte opp da Olav Pedersen og Ingrid Kyvig  i Harris Advokatfirma AS gikk gjennom den nylig vedtatte Kommuneplanens arealdel (KPA) på 90 minutter. KPA er styrende for alle plan- og byggesaker i Bergen i årene fremover. Omfattende plankrav, motstridsbestemmelser, stedstilpasning, krav og forventninger til de ulike fortettingssonene, god arkitektur/utforming, og større fleksibilitet rundt parkering og […]

Les artikkel

Når uværet rammer – erstatning fra naturskadefondet

Mange grunneiere har fått kjenne på uværet som har herjet med store nedbørsmengder og skader som følge av det. Og ifølge ekspertene skal det bli mer uvær i årene som kommer. Da kan det være greit å vite om at man i en del tilfeller kan få erstatning fra naturskadefondet slik at man blir satt i stand til å reparere skadene.

Les artikkel

Høyesterettsdom – konkurransegrunnlaget ved anbudskonkurranser

Høyesterett har i en avgjørelse 2. mai i år (HR-2019-830-A) fastholdt de strenge krav som stilles til byggherrens utforming av konkurransegrunnlaget ved anbudskonkurranser. Feil og uklarheter i anbudsgrunnlaget er byggherrens risiko. I den konkrete saken førte feil angivelse av sprengningsarealet i konkurransegrunnlaget til at sprengningsentreprenøren fikk rett til vederlagsjustering etter NS 8406:2009 punkt 19.4.

Les artikkel

Kan utbyggere pålegges å bekoste bybaneutbygging i Bergen?

Saken ble først publisert i Estate Vest onsdag 26. juni 2019 14:23 Vi ser nærmere på ulovlige vilkår i utbyggingsavtaler. Bystyret i Bergen vedtok den 19. juni 2019 et prinsippvedtak for forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler (et såkalt forutsigbarhetsvedtak). Selve vedtaksteksten fremstår ikke kontroversiell i seg selv. I underliggende fag-/ og byrådsnotat tas det imidlertid […]

Les artikkel

Sluttoppgjør

Sluttoppgjøret setter punktum for kontrakten. Det er det endelige oppgjøret av kontraktssum, krav og motkrav partene i en byggekontrakt har i forbindelse med arbeidet.

Les artikkel

Overlevering

Kjøp innebærer en overføring av eiendomsrett fra selger til kjøper mot at kjøper betaler avtalt kjøpesum. Det skjer en overlevering. Kjøpslovens utgangspunkt er at overleveringen skjer hos selger. Kjøper må undersøke tingen så snart kjøper etter forholdene har rimelig anledning det etter levering. Avdekker eller kunne undersøkelsen avdekket at leveransen har mangler, må kjøper reklamere innen rimelig tid. Ellers går krav på utbedring, erstatning mv. tapt.

Les artikkel

Heving

Avtaler som er inngått frivillig skal holdes «i alle deris Ord og Puncter» slik de er inngått. Vi tar det som en selvfølge, men regelen er også lovfestet og finnes i Kong Christian Den Femte Norske Lov 15. april 1687, Femte bog 1 Cap. 2 Art.

Hva så hvis avtalen ikke holdes – det er avvik mellom det som er avtalt og det som blir levert? Det er i så fall et mislighold, og er misligholdet vesentlig kan avtalen heves og det kan kreves erstatning.

Les artikkel
Loading...