Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Gikk du glipp av foredraget?

Over 200 deltakere møtte opp da Olav Pedersen og Ingrid Kyvig  i Harris Advokatfirma AS gikk gjennom den nylig vedtatte Kommuneplanens arealdel (KPA) på 90 minutter. KPA er styrende for alle plan- og byggesaker i Bergen i årene fremover. Omfattende plankrav, motstridsbestemmelser, stedstilpasning, krav og forventninger til de ulike fortettingssonene, god arkitektur/utforming, og større fleksibilitet rundt parkering og […]

Les artikkel

Når uværet rammer – erstatning fra naturskadefondet

Mange grunneiere har fått kjenne på uværet som har herjet med store nedbørsmengder og skader som følge av det. Og ifølge ekspertene skal det bli mer uvær i årene som kommer. Da kan det være greit å vite om at man i en del tilfeller kan få erstatning fra naturskadefondet slik at man blir satt i stand til å reparere skadene.

Les artikkel

Høyesterettsdom – konkurransegrunnlaget ved anbudskonkurranser

Høyesterett har i en avgjørelse 2. mai i år (HR-2019-830-A) fastholdt de strenge krav som stilles til byggherrens utforming av konkurransegrunnlaget ved anbudskonkurranser. Feil og uklarheter i anbudsgrunnlaget er byggherrens risiko. I den konkrete saken førte feil angivelse av sprengningsarealet i konkurransegrunnlaget til at sprengningsentreprenøren fikk rett til vederlagsjustering etter NS 8406:2009 punkt 19.4.

Les artikkel

Kan utbyggere pålegges å bekoste bybaneutbygging i Bergen?

Saken ble først publisert i Estate Vest onsdag 26. juni 2019 14:23 Vi ser nærmere på ulovlige vilkår i utbyggingsavtaler. Bystyret i Bergen vedtok den 19. juni 2019 et prinsippvedtak for forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler (et såkalt forutsigbarhetsvedtak). Selve vedtaksteksten fremstår ikke kontroversiell i seg selv. I underliggende fag-/ og byrådsnotat tas det imidlertid […]

Les artikkel
Loading...