Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Koronaviruset – en gyldig grunn til ikke å betale husleie? Råd og tips til utleier og leietaker

Harris har fått en rekke henvendelser fra utleiere og leietakere om hvordan de skal forholde seg til deres løpende leieforhold etter hvert som leietakers inntektsgrunnlag forsvinner som følge av ringvirkningene av koronaviruset. I denne artikkelen vil vi peke på de rettslige utgangspunktene samt gi en rekke tips til hvordan leietaker og utleier kan håndtere situasjonen på kort og lang sikt.

Les artikkel

Kan helsepersonell nekte å jobbe med koronapasienter?

Etter vårt syn er det bare i helt prekære unntakssituasjoner at helsepersonell vil ha plikt og rett til å nekte å etterkomme arbeidsgivers instruks om å arbeide med koronapasienter. En tilsvarende snever adgang er det for verneombudets adgang til å stanse arbeidet.

Les artikkel

Kommer arveavgiften tilbake?

Sannsynligheten for at arveavgiften kommer tilbake i en eller annen form øker med den sittende regjeringens fallende oppslutning. Høsten 2021 er det stortingsvalg, og mange har allerede begynt å forberede seg på nytt regime for generasjonsskifter.

Les artikkel

HARRIS OVERTAR SEKRETÆRFUNKSJONEN I BYGGEBRANSJENS FAGLIG JURIDISKE RÅD

Elias Knutsen, Advokatfullmektig Harris Advokatfirma AS. Harald S. Kobbe, Advokat (H) LL.M   Ved årsskifte overtok Harris Advokatfirma AS sekretærfunksjonen i Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR). BFJR er et landsdekkende tvisteløsningsorgan for bygge- og anleggsnæringen med hovedsete i Bergen. Rådet ble opprettet i 1977 og består av jurister og fagpersoner med ulik bakgrunn og erfaring […]

Les artikkel

Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020

Fra 01.01.2020 endres aksjeloven § 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonær mv. og aksjeloven § 8-10 om finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet. Endringen er en del av regjeringens arbeide for å «fjerne unødvendige reguleringer og redusere det administrative arbeidet ved å drive bedrift.»

Les artikkel

Høringsuttalelser fra lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk

Advokatforeningen har en rekke lovutvalg innenfor ulike fagområder. I lovutvalgene sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfeltet. Medlemmene i hvert lovutvalg er advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Advokat og partner Gerd Aaland Fagerli sitter i lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk.

Les artikkel
Loading...