Pages: 0 hits
Overview of competence
Articles: 0 hits
News
Employees: 0 hits
Team

Commercial real estate

Harris is a total supplier of legal services for the commercial real estate industry. We assist all businesses, from SMEs to large companies and international corporations.

Contact persons

Our expertise covers all areas of commercial real estate, including assistance in connection with property development, purchase and sale of properties and property companies, entering into rental agreements, dispute resolution and litigation, and other general consultancy related to commercial real estate.

Harris has a large pool of specialists within property development and the completion of development projects, including the potential issues that may arise and the agreements that may be required in this regard.

Examples include option agreements, regulation, parcelling,planning and building law, construction cases, development agreements, reimbursements/VAT refunds for infrastructure costs, construction, ownership (property law, issues between neighbours, roads, water and sewage, etc.), tax issues, etc. We assist a number of landowners and developers.

We have broad experience in preparing for and finalising sales of commercial properties and property companies. We also have extensive experience in bidding, due diligence and negotiating purchase contracts. We also consult on tax issues, financing, and notifying the Norwegian Competition Authority where relevant.


Relevant articles about commercial real estate:

KLARGJØRING AV NÆRINGSEIENDOM FOR SALG – SLETTING AV GAMLE LEIEKONTRAKTER

Hvem er «selger» i relasjon til opplysningssvikt ved salg av næringseiendom?

Selgers ansvar for uriktige og mangelfulle opplysninger ved salg av næringseiendom.

Høyesterett nekter fradragsrett for mva på transaksjonskostnader ved kjøp av eiendomsselskap

Tomte-testen

Ikke glem DD-avtale ved salg av næringseiendom og selskaper

Lovforslag kan gi bedre muligheter for finansiering ved kjøp av eiendomsselskaper

Forkjøpsrettsklausuler i profesjonelle leieforhold. En felle?

Utleier av forretningslokaler fikk «trippelløsning»

Tilbakeføring av inngående merverdiavgift

Advokatfirmaet Harris er ny medlemsbedrift hos Nordhordland Næringslag