E39 Rådal – Svegatjørn – Grunneiers posisjon ved forhåndsbesiktigelse og rystelsesskader.

Som ledd i forberedelse og før iverksettelse av anleggsarbeid med sprenging og rystelser vil Statens vegvesen be grunneiere om å kunne foreta en forhåndsbesiktigelse av bygninger. Dette for å kunne dokumentere bygningenes tilstand før arbeidene igangsettes. Vegvesen skal gjennomgå 1300 bygninger som står så nær tuneller som skal bygges, at anleggs-virksomheten med tunellarbeid kan påføre byggene rystelsesskader.