Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Eiendom

Eiendomsjuss i vid forstand har utgjort hovedstammen i Harris sin over 90 år lange historie, og grunneiere i så vel distrikt som by har faste forbindelser med firmaet.

Kontaktpersoner

Harris har spisskompetanse på alle forhold knyttet til fast eiendom, herunder eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett, entreprise/kontrakt, naborettslige problemstillinger, tomtefeste, rettighetsforhold, jordskifte, ekspropriasjon og arealavståelser m.m.

Våre advokater er til enhver tid involvert i en rekke større og mindre avtaleprosesser knyttet til fast eiendom.

Vi bistår grunneiere og eiendomsutviklere både ved utvikling av eksisterende eiendomsmasse og ved nybygg.

Firmaet representerer både byggherrer og en rekke små og mellomstore entreprenører i landbaserte entrepriser.

Harris er i tillegg engasjert i eiendomsforvaltning for store (og mindre) grunneiere på Vestlandet, resten av Norge og på Svalbard. Firmaet har blant annet forvaltet eiendommene til Norges nest største grunneier, Opplysningsvesenets Fond (OVF), i perioden 2011-2016. Det omfattet blant annet 8.000 festekontrakter og store arealer for øvrig over hele Norge.

Våre klienter omfatter blant annet:

 • Utbyggere/byggherrer
 • Entreprenører
 • Eiendomsforvaltere
 • Eiendomsselskaper
 • Finansieringsforetak
 • Kjøpere og selgere av fast eiendom
 • Private grunneiere
 • Utleiere
 • Leietakere
 • Tomtebortfestere/-festere
 • Meglere
 • Statlige og kommunale virksomheter
 • Rettighetshavere til eiendom

Harris utøver også denne delen av virksomheten gjennom Advocatia, en sammenslutning av frittstående advokatfirma i landets syv største byer samt Lillehammer.