Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Eiendomsutvikling

Harris Advokatfirma har et svært sterkt fagmiljø innenfor alle faser av eiendomsutvikling. Vi bistår eiendomsutviklere, utbyggere, grunneiere, kommuner, privatpersoner og en rekke rådgivere (arkitekter, planleggere, ansvarlig søkere m.m.).

Kontaktpersoner

Se nærmere på noen av prosjektene vi er og har vært involvert i ved å klikke her.

 

Harris Advokatfirma som samarbeidspartner

Utvikling av eiendom har aldri vært mer komplisert, tidkrevende, dyrt og risikofylt enn det er nå. Gode rådgivere på veien er nøkkelen til å få det til. Rådgivere som kan lose prosjektene igjennom eller en rådgiver som kan si at dette prosjektet bør en ikke bruke tid og ressurser på.

Harris Advokatfirma har bistått i svært mange eiendomsutviklingsprosjekt, store og små. Vi vet hva som skal til, og vi vet når vi bør sette bremsene på.

Våre advokater kan også medvirke til å etablere kontakt og formalisere samarbeid mellom forskjellige aktører i eiendomsprosjekt for å optimalisere gjennomføringen.

Innenfor eiendomsutvikling bistår vi i alle faser, bl.a:

 • Strategisk rådgivning
 • Identifisering av interessante eiendomsprosjekter til bolig/næring.
 • Avklaring av eiendommens rettslige status/heftelser/rettigheter.
 • Løsning av tingsrettslige problemstillinger som f eks negative servitutter, veiretter, rett til å legge VA m.m.
 • Strukturering/organisering med særlig fokus på risiko og skatt/avgift.
 • Identifisering av korrekt samarbeidsmodeller.
 • Risiko/avkastning.
 • Plan og bygningsrett, herunder rådgivning i forhold til kontakt mot plan- og bygningsmyndighetene, politikere m.m.
 • Deltakelse i planprosesser
 • Kommunale utbyggingsavtaler.
 • Klagesaker – nabo/Fylkesmannen/Sivilombudsmannen.
 • Forhandlinger.
 • Verdsettelse/markedsvurdering utviklingseiendom med grunnlag i erfaring.
 • Avtaleverk.
 • Kjøp/salg.
 • Seksjonering
 • Ekspropriasjon.
 • Entreprise.
 • Konseptutvikling.
 • Valg av rette samarbeidspartnere.
 • Forretningsførsel.
 • Prosedyre for domstolene.

Kontakt våre tilknyttede advokater for nærmere informasjon om hvorfor Harris Advokatfirma er den rette samarbeidspartner for å ivareta dine interesser.

 


Relevante artikler om eiendomsutvikling: 

Ansvarlig søker måtte erstatte boligkjøpernes tap

Høye byggesaksgebyrer? Nå må kommunen forsvare selvkost

Byrådet med KPA-retrett

Gikk du glipp av foredraget?

Kan utbyggere pålegges å bekoste bybaneutbygging i Bergen?

INNSTILLING FRA KOMITE FOR MILJØ OG BYUTVIKLING

Ingrid Kyvig er nominert til CityGlød 2019

Kommentar til Byrådens svar om ny KPA

Forslag til ny kommuneplan truer lokaldemokratiet

Møte for muntlige innlegg til KPA 2018–2030

Villaklausuler og strøksservitutter hindrer fortetting

Arealplanleggeres erstatningsansvar for feil

Forslag til reguleringsplan for FV 555 Kolltveit – Vorland og FV 561 Kolltveit – Ågotnes (Sotrasambandet)

Rv. 555 Sotrasambandet – informasjon til berørte grunneiere

Endringer i forslag til ny KPA

Kommuneplanens arealdel – Kvam

Kommunedelplanen E39 Stord-Os – høringsfrist 30. april 2018

Arealplanen er urealistisk

Utbyggingsavtaler

Personlig erstatningsansvar for ledelsen som følge av manglende sikkerhetsstillelse i byggeprosjekt

Nye regler for offentlige anskaffelser fra 1.1.2017 – Betydningen for entreprenører og andre i byggebransjen