Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Eiendomsutvikling

Advokatfirmaet Harris har i 95 år vært rådgiver innenfor fast eiendom på Vestlandet og er i dag med sine over 40 advokater et fullservice advokatkontor på alle felt innen fast eiendom. Firmaet har i tillegg en betydelig bransjekunnskap innenfor eiendomsutvikling. Vår bransjekunnskap kombinert med sterke juridiske forankring, bidrar vi til å sikre trygg og effektiv gjennomføring.

Kontaktpersoner

Se nærmere på noen av prosjektene vi er og har vært involvert i ved å klikke her.

 

Harris Advokatfirma som samarbeidspartner

Kombinasjonen av høyt nivå på disse kompetansefeltene skaper merverdier for våre klienter i alle faser, fra råtomt til ferdig gjennomført byggeprosjekt. Våre kunder er grunneiere, tilretteleggere, eiendomsutviklere og utbyggere, så vel private som næringsdrivende. Vi medvirker også til å etablere kontakt og formalisere samarbeid mellom forskjellige aktører i eiendomsprosjekt for å optimalisere gjennomføringen. Firmaet har i tilknytning til dette spesialkompetanse innenfor plan og bygningsrett, kontraktsutforming, samt rådgivning tilknyttet skatt/avgift.

Generell grunneierbistand er fortsatt et av firmaets mest sentrale satsningsområder og vi har mange erfarne partnere og ansatte advokater som arbeider særskilt med dette fagfelt.

Innenfor eiendomsutvikling tilbyr vi følgende juridisk bistand:

 • Identifisering av interessante eiendomsprosjekter til bolig/næring.
 • Avklaring av eiendommens rettslige status/heftelser/rettigheter.
 • Løsning av tingsrettslige problemstillinger.
 • Strukturering/organisering med særlig fokus på risiko og skatt/avgift.
 • Identifisering av korrekt samarbeidsmodeller.
 • Risiko/avkastning.
 • Plan og bygningsrett, herunder rådgivning i forhold til kontakt mot plan- og bygningsmyndighetene.
 • Kommunale utbyggingsavtaler.
 • Klagesaker – nabo/Fylkesmannen/Sivilombudsmannen.
 • Forhandlinger.
 • Verdsettelse/markedsvurdering utviklingseiendom med grunnlag i erfaring.
 • Avtaleverk.
 • Kjøp/salg.
 • Ekspropriasjon.
 • Entreprise.
 • Konseptutvikling.
 • Valg av rette samarbeidspartnere.
 • Forretningsførsel.
 • Prosedyre for domstolene.

Kontakt våre tilknyttede advokater for nærmere informasjon om hvorfor Advokatfirmaet Harris er den rette samarbeidspartner for å ivareta dine interesser.


Relevante artikler om eiendomsutvikling: 

Byrådet med KPA-retrett

Gikk du glipp av foredraget?

INNSTILLING FRA KOMITE FOR MILJØ OG BYUTVIKLING

Ingrid Kyvig er nominert til CityGlød 2019

Kommentar til Byrådens svar om ny KPA

Forslag til ny kommuneplan truer lokaldemokratiet

Møte for muntlige innlegg til KPA 2018–2030

Villaklausuler og strøksservitutter hindrer fortetting

Forslag til reguleringsplan for FV 555 Kolltveit – Vorland og FV 561 Kolltveit – Ågotnes (Sotrasambandet)

Rv. 555 Sotrasambandet – informasjon til berørte grunneiere

Endringer i forslag til ny KPA

Kommuneplanens arealdel – Kvam

Kommunedelplanen E39 Stord-Os – høringsfrist 30. april 2018

Arealplanen er urealistisk

Utbyggingsavtaler

Personlig erstatningsansvar for ledelsen som følge av manglende sikkerhetsstillelse i byggeprosjekt

Nye regler for offentlige anskaffelser fra 1.1.2017 – Betydningen for entreprenører og andre i byggebransjen